Straipsnis

Gydytojas psichiatras Stasys Naujokas

Gydytoju psichiatru dirba nuo 1984 metų.

Telšiuose dirba nuo 1997 metų.

Atliko Telšių rajono moksleivių savižudiškų minčių ir bandymų nusižudyti; nusižudžiusių Telšių rajono gyventojų tyrimus.

Publikavo įvairius straipsnius rajoninėje bei medicininėje spaudoje, elektroninėje erdvėje.

Domėjimosi sritys:

-priklausomybiųligos;

-savižudybių prevencija;

-mokinių psichinė sveikata;

-pacientų teisės;

-psichosocialinė reabilitacija.