Straipsnis

Seminaras „Neurodidaktika švietime ir mokymasis be streso“

Mokykloje vykdomas Europos sąjungos komisijos finansuojamas Grundtvig projektas „Neurodidaktiniai atsakymai į didėjančius socialinius reikalavimus“ paskatino mokyklos pedagogus daugiau sužinoti apie neurodidaktinius metodus švietime, susipažinti su Lietuvoje dar gana nauja subspecialybe neuropsichologijos srityje – neurodidaktika, kuri nagrinėja mokymosi procesą smegenyse. Tuo tikslu kovo pradžioje mokykloje vyko seminaras „Neurodidaktika švietime ir mokymasis be streso“, kurį vedė Žemaitijos psichikos centro psichiatrė Stefa Naujokienė ir Vilniaus universiteto medicinos fakulteto 5 kurso studentas Gintaras Naujokas.

Kalbėdamas apie mokymosi potencialą G.Naujokas atkreipė dėmesį į paskutinius smegenų tyrinėjimo rezultatus, kurie teigia, kad genetinis paveldimumas duoda tik bazinį neuronų atlikimo planą, kad smegenų veikla nėra genetiškai užprogramuota. Todėl galima daryti išvadą, kad smegenų funkcionavimas yra priklausomas nuo naudojimo, o smalsumas, susidomėjimas, pasitenkinimas ir motyvacija yra pagrindinė prielaida mokymui ir mokymuisi (cituotas Roberto M. Paterno). Tad labai svarbu protinę architektūrą vystyti, ji išsirutuliuos priklausomai nuo to, kaip ją stimuliuosime ir naudosime. Šie mokslininkų atradimai skatina į mokymo ir mokymosi žiūrėti kitaip nei anksčiau, atsisakyti stereotipų ir ieškoti naujų mokymo metodų, ypač dirbant su socialiai apleistais vaikais ir tais jaunuoliais, kuriems stinga mokymosi motyvacijos.

Antrąją seminaro dalį lektoriai kalbėjo apie stresą, jo poveikį žmogaus organizmui ir apie tai, kaip galima įveikti stresą. Ši tema aktuali tiek dirbant su vaikais ar suaugusiais, tiek kiekvienam asmeniškai. Seminaro metu įgytas teorines žinias galėjome pritaikyti praktiškai, pasidalinti savo patirtimi.

Lektorių perteiktos žinios buvo labai naudingos ne tik tiems Grundtwig projekto dalyviams, kurie dirba su tėvais ir mokykloje vykdo projektą „Menas-kaip priemonė, padedanti realizuoti pagrindinius žmogiškuosius poreikius“, bet ir visiems pedagogams, nes seminaras suteikė pagrindo naujam didaktiniam mąstymui.