ISTORIJA

UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centras pradėjo teikti paslaugas 2004 m. kovo mėn. 1 dieną. Pradžioje dirbome Telšių apskrities ligoninės patalpose. Tuo pačiu intensyviai remontavomės nuosavas patalpas Birutės gatvėje. Kūrėmės istoriniame pastate, kurio gyvavimas visada buvo susijęs su medicina. Nuo 1935 m. šiame pastate buvo vaistinė, o po karo įsikūrė tuberkuliozinės ligoninės virtuvė ir skalbykla. Vėliau pastatas buvo apleistas, ėjo iš rankų į rankas, jame noriai rinkdavosi valkatos ir aplinkinių daugiabučių namų vaikai. Štai į tokio Telšių istoriją rašančio pastato pirmą aukštą su džiaugsmu įsikėlėme 2004 m. lapkričio mėn. 15 dieną. Po 2-jų metų baigėme remontuoti antrą aukštą, todėl pagerėjo darbo sąlygos, atsirado galimybė teikti papildomas paslaugas. Tačiau laikas greitai bėga, atsiranda poreikis naujesnių, modernesnių paslaugų. Pasistengėme neatsilikti nuo gyvenimo ir 2013 07 22 mūsų centras persikėlė į naujas, erdvias, už Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir mūsų pačių lėšas pastatytas patalpas Kalno gatvėje. Po vienu stogu įsikūrė dienos stacionaras ir psichikos sveikatos centras. Pagerėjo sąlygos tiek pacientams, tiek dirbantiesiems.

Mūsų veiklos pradžioje komandą sudarė 18 darbuotojų: 15 medicinos darbuotojų ir 3 ne medikai. Vėliau komanda šiek tiek didėjo ir šiandien mes jau esame 21. Džiaugiamės, kad į savo tarpą esame integravę 2 neįgaliuosius. Kadrų kaita nedidelė, didžiuojamės, kad įgiję patirties, buvę mūsų darbuotojai kyla karjeros laiptais. Kolektyvas kuria savas tradicijas, bent du kartus per metus įdomiai leidžiame laiką kartu su šeimos nariais.

DARBO VALANDOS

Pirmadienis – ketvirtadienis 8:00 – 16:00
Penktadienis 8:00 – 15:00
Šeštadienis – sekmadienis nedirba

Registracija telefonu

 +370 612 65334