PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

  • Medicinos psichologas

  • Priklausomybės ligų psichiatras

  • Psichikos sveikatos slaugytojas

  • Socialinis darbuotojas

  • Suaugusiųjų psichiatras

  • Vaikų ir paauglių psichiatras

MOKAMOS PASLAUGOS

1. Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, teikiamoms UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centre (toliau – Centre) priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

2. Už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – mokamos paslaugos), kurios suteikiamos Centre, moka:

2.1. Patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys;

2.2. Savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos.

3. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, kurių sąrašas patvirtintas LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu (2004-04-08, V – 208), negali būti priskirtos prie mokamų paslaugų.

4. Už pirminio lygio psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nepriskirtos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, apmoka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriškojo draudimo įstaigos, kai:

4.1. Pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į Centrą dėl paslaugų suteikimo.

4.2. Pacientas nėra prisirašęs prie Telšių PSPC, Varnių PSPC, Luokės PSPC, A. Kojelės individualios įmonės, I. Miškinienės individualios įmonės, L. M. Šilgalienės individualios įmonės ,,Sveikata“, UAB ,,Telšių sveikata, UAB, ,,Telšių šeimos klinika“ir kreipiasi į Centrą dėl paslaugų suteikimo.

5. Paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Tai tokios paslaugos, kurios nėra priskiriamos pirminiam psichikos sveikatos paslaugų lygiui ir už šių paslaugų suteikimą neapmoka Šiaulių teritorinė ligonių kasa, bet jų pageidauja pacientas.

6. Už informaciją pacientams apie mokamų paslaugų teikimo Centre tvarką yra atsakinga direktorė:

6.1. Pacientams matomoje vietoje skelbia mokamų paslaugų kainas ir apmokėjimo už jas tvarką. Suteikiant pacientui mokamą paslaugą, medicinos slaugytoja įpareigota informuoti pacientą apie paslaugas ar naudojamų medžiagų bei kitų priemonių kainą, jeigu jos neįtrauktos į bendrą paslaugų kainą.

6.2. Užtikrina Centre teikiamų mokamų paslaugų kokybę.

  1. Pinigai už suteiktas mokamas paslaugas mokami į įtaigos kasą. Pacientui išduodamas kasos aparato čekis, pageidaujant išrašoma sąskaita – faktūra.
  2. Mokamas paslauga teikia gydytojai psichiatrai, vaikų ir paauglių psichiatras, psichikos sveikatos slaugytojos, psichologai. Apie suteiktas mokamas paslaugas pažymima asmens sveikatos istorijoje.

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų asortimentas ir kainos

Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina € 
1.  Psichiatro konsultacija* 29,00
2. Šeimos konsultacija dėl alkoholio sukeltų problemų * 29,00
3. Psichoterapijos seansas suaugusiems 

Psichoterapijos seansas vaikams, moksleiviams, studentams (iki 24 m.), pensininkams, neįgaliesiems 

17,00

10,00

4. Medicininis dalinis išblaivinimas nuo alkoholio centro patalpose
4. 1  Medicininis dalinis išblaivinimas nuo alkoholio (darbo valandomis) 20,00
4. 2. Medicininis pilnas išblaivinimas nuo alkoholio (darbo valandomis) 60,00 
5. Testai  
5.1 Narkotinių medžiagų vartojimo nustatymas šlapime  arba seilėse (pacientui pageidaujant) 15,00
6. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai ir pažymos
6. 1.   Vairuotojų mėgėjų 3,00
6. 2.  Dirbančių padidintos profesinės rizikos sąlygomis 3,00
6. 3.  Norinčių įsigyti civilinį ginklą 9,00
6. 4. Vykstančių į užsienį 3,00
6. 5.  Aviatorių mėgėjų 3,00
6. 6.  Teisėjų, advokatų 5,00
6. 7.  Pažymos išdavimas globai  3,00
6. 8.  Pažymos išdavimas vaistams vežtis į užsienį 6,00
6. 9.  Neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu (už profilaktinius sveikatos tikrinimus) papildoma priemoka 10,00
6.10.   Pažymos išdavimas pačiam prašant 3,00
6.11. Detalus išrašas iš asmens sveikatos ambulatorinės kortelės (pačiam prašant) 8,00
13. Psichologo paslaugos*
13. 1.  Mąstymo tyrimas  18,00
13. 2.  Intelekto tyrimas (suaugusiems) 15,00
13. 3 Intelekto tyrimas (vaikams) 18,00
13. 4.  Asmenybės tyrimas 18,00
13. 4.  Vaiko elgesio ir emocijų vertinimas 12,00
13. 5.  MMSE tyrimas 3,00
13. 6.  Atminties tyrimas  6,00
13. 7.  Psichologo ištyrimas namuose (papildomas mokestis ) 9,00
14. Šeimos konsultavimas (psichologo)  29,00
15. Kitos paslaugos 
15.1 Nusimaudymas duše, rūbų skalbimas ( 1 kartas) 2,00
15.2 Informacijos surinkimas atliekant profilaktinį sveikatos tikrinimą (asmeniui sutinkant).  8,00
15.3 Už pašto paslaugas siunčiant dokumentus į NDNT registruotu laišku 3,00
15.4 Relaksacija masažiniame krėsle (dienos stacionare besigydantiems) 15 min. 

Relaksacija masažiniame krėsle 15 min.

1,00

2,00

* Nėra sudaryta sutartis su gydymo įstaiga, kurioje asmuo yra prisirašęs