PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

  • Medicinos psichologas

  • Priklausomybės ligų psichiatras

  • Psichikos sveikatos slaugytojas

  • Socialinis darbuotojas

  • Suaugusiųjų psichiatras

  • Vaikų ir paauglių psichiatras

MOKAMOS PASLAUGOS

1. Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, teikiamoms UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centre (toliau – Centre) priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

2. Už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – mokamos paslaugos), kurios suteikiamos Centre, moka:

2.1. Patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys;

2.2. Savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos.

3. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, kurių sąrašas patvirtintas LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu (2004-04-08, V – 208), negali būti priskirtos prie mokamų paslaugų.

4. Už pirminio lygio psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nepriskirtos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, apmoka patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriškojo draudimo įstaigos, kai:

4.1. Pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į Centrą dėl paslaugų suteikimo.

4.2. Pacientas nėra prisirašęs prie Telšių PSPC, Varnių PSPC, Luokės PSPC, A. Kojelės individualios įmonės, I. Miškinienės individualios įmonės, L. M. Šilgalienės individualios įmonės ,,Sveikata“, UAB ,,Telšių sveikata, UAB, ,,Telšių šeimos klinika“ir kreipiasi į Centrą dėl paslaugų suteikimo.

5. Paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Tai tokios paslaugos, kurios nėra priskiriamos pirminiam psichikos sveikatos paslaugų lygiui ir už šių paslaugų suteikimą neapmoka Šiaulių teritorinė ligonių kasa, bet jų pageidauja pacientas.

6. Už informaciją pacientams apie mokamų paslaugų teikimo Centre tvarką yra atsakinga direktorė:

6.1. Pacientams matomoje vietoje skelbia mokamų paslaugų kainas ir apmokėjimo už jas tvarką. Suteikiant pacientui mokamą paslaugą, medicinos slaugytoja įpareigota informuoti pacientą apie paslaugas ar naudojamų medžiagų bei kitų priemonių kainą, jeigu jos neįtrauktos į bendrą paslaugų kainą.

6.2. Užtikrina Centre teikiamų mokamų paslaugų kokybę.

  1. Pinigai už suteiktas mokamas paslaugas mokami į įtaigos kasą. Pacientui išduodamas kasos aparato čekis, pageidaujant išrašoma sąskaita – faktūra.
  2. Mokamas paslauga teikia gydytojai psichiatrai, vaikų ir paauglių psichiatras, psichikos sveikatos slaugytojos, psichologai. Apie suteiktas mokamas paslaugas pažymima asmens sveikatos istorijoje.

PATVIRTINTA 

UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centro 

direktorės 2022 m. vasario 22 d.

įsakymu Nr. DAR-04

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų asortimentas ir kainos

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina Eurais 
1.  Psichiatro konsultacija* 50,00
2. Vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija*  20,00
3. Psichoterapijos seansas *  35,00
4. Psichologo, psichoterapeuto šeimos konsultavimas*  50,00
5. Medicininis išblaivinimas nuo alkoholio (įstaigos darbo valandomis) 120,00 
6. Psichologinis konsultavimas* 30,00
7. Multitesto 10 narkotinių medžiagų atlikimas (asmeniui pageidaujant) 30,00
8. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai ir pažymos
8. 1.  Vairuotojų mėgėjų, profesionalų 5,00
8. 2.  Išankstiniai ir periodiniai profilaktiniai sveikatos tikrinimai dirbančių padidintos profesinės rizikos sąlygomis 5,00
8. 3.  Norinčių įsigyti, registruoti civilinį ginklą.  15,00
8. 4. Vykstančių į užsienį 7,00
8. 5.  Aviacijos darbuotojų  7,00
8. 6.  Teisėjų, pretendentų į teisėjus, advokatų, advokatų padėjėjų (027/A) 

Jei išduodamas leidimas ginklui

5,00

15,00

8. 7.  Pažymos išdavimas vaistams vežtis į užsienį 10,00
8. 8.  Neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu (už profilaktinius sveikatos tikrinimus) papildoma priemoka 20,00
8. 9.   Pažymos išdavimas pačiam prašant 5,00
8. 10. Detalus išrašas iš asmens sveikatos ambulatorinės kortelės (pačiam prašant) 25,00
8. 11. Medicininių dokumentų surinkimas (asmeniui sutinkant) iš gydymo įstaigų atliekant profilaktinį sveikatos tikrinimą papildoma priemoka  12,00 
9. Psichologo paslaugos*
9. 1.  Mąstymo tyrimas  50,00
9. 2.  Intelekto tyrimas suaugusiems ir vaikams (WASI) 50,00
9. 3.  Asmenybės tyrimas 450,00
9. 4.  Vaiko elgesio ir emocijų vertinimas 40,00
9 .5.  MMSE ir Blesed‘o skalių užpildymas ir įvertinimas  25,00
9.6.  Kognityvinių funkcijų tyrimas  50,00
10. Kitos paslaugos 
10.1. Nusimaudymas duše, rūbų skalbimas ( 1 kartas) 5,00
10.2. Už pašto paslaugas siunčiant dokumentus į NDNT registruotu laišku 7,00
10.3. Relaksacija masažiniame krėsle (dienos stacionare besigydantiems) 15 min. 

Relaksacija masažiniame krėsle 15 min.

2,00

 

3,00

* Nėra sudaryta sutartis su gydymo įstaiga, kurioje asmuo yra prisirašęs, socialiai nedraustiems asmenims